Patutkah saya menukar polisi insurans kereta saya setiap tahun untuk menikmati penjimatan yang baik?

Car Insurance 17/06/2021 7 Views

1 Answer

Admin

Hello Fadila, Perlindungan insurans dan faedahnya berubah dari semasa ke semasa.
Anda boleh merujuk ke https://ringgitplus.com/en/ untuk membandingkan polisi insurans yang lebih baik daripada polisi yang anda miliki.

0 Upvote Downvote Reply 7 months ago