Syarat Penggunaan

Terma Penggunaan (“Syarat”) ini mengawal penggunaan tapak web, aplikasi telefon bimbit dan perkhidmatan (“Perkhidmatan”, secara kolektif) yang disediakan oleh Motorist Technology Sdn Bhd (“Motorist”).