Motorist Vehicle Plate Win: Wang Tunai Sehingga RM2,000 Untuk Dimenangi Setiap Minggu, Hanya Dengan Nombor Plat Lesen Anda

Diterbikan oleh pada
Editors%2 Fimages%2 F1669674175131 Article+Banner Featured
Nombor plat anda boleh membantu anda memenangi sehingga *RM2,000! Hanya daftarkan kenderaan anda sekarang dalam Aplikasi Motorist untuk mengambil bahagian dalam Motorist Vehicle Plate Win!

Adakah anda seorang yang kerap membelanjakan wang untuk membeli "kotak mega" dalam permainan, dengan harapan untuk mendapatkan beberapa "skins terhad" yang menarik? Anda bertuah, kerana kami memberi anda peluang untuk memenangi wang tunai sehingga RM2,000 tanpa perlu membelanjakan satu sen pun!

Pengguna Aplikasi Motorist akan dapat menyertai cabutan Motorist Vehicle Plate Win mingguan kami dengan hanya mendaftar kenderaan di Aplikasi Motorist.

Nombor plat kenderaan anda yang didaftarkan akan menjadi penyertaan anda untuk cabutan. Hanya padankan nombor plat anda dengan nombor Plat Kenderaan kami yang menang, dan anda berpeluang memenangi wang tunai sehingga *RM2,000.

*Hadiah asas ialah RM1,000. Hadiah akan dikongsi sama rata jika terdapat ramai pemenang. Pemenang dengan rujukan yang sah akan menerima dua kali ganda pendapatan mereka.

Berikut ialah sebuah contoh:

4 pemenang akan berkongsi hadiah wang tunai RM1,000 (mereka akan menerima RM250 setiap seorang). Dua pemenang telah berjaya merujuk rakan kepada Aplikasi Motorist. Kedua-dua pemenang ini masing-masing akan menerima RM500, manakala dua lagi pemenang tanpa rujukan akan menerima RM250 setiap seorang.

Jika anda menjadi pemenang tunggal cabutan mingguan kami, anda akan serta-merta memenangi RM2,000 jika anda mempunyai sekurang-kurangnya satu rujukan yang berjaya!

Cara Menyertai
 1. Muat turun Aplikasi Motorist
 2. Buat Akaun Motorist
 3. Berjaya mendaftar kenderaan anda

Semua kenderaan merentasi Kategori A, B, C, D dan E layak untuk mengambil bahagian tetapi mengambil maklum syarat-syarat berikut:

Kenderaan yang tidak berjaya didaftarkan pada hari Ahad, 7.25 malam
 • Dikecualikan.
Kenderaan yang berdaftar dengan SATU akaun
 • Pemilik sah kenderaan itu adalah pemenang.
Kenderaan yang didaftarkan ke BEBERAPA akaun
 • Ahli keluarga/rakan mesti mengemukakan kad pengenalan pemilik dan surat kebenaran untuk pengesahan semasa kutipan hadiah.
Kenderaan Sewa/Komersial/Pajakan
 • Pengarah syarikat adalah pemenang.
 • Kakitangan syarikat mesti mengemukakan SSM syarikat, Kad Pengenalan Pengarah dan surat kebenaran untuk pengesahan semasa kutipan hadiah

Kenderaan dengan nombor plat/ID Pemilik/SSM yang TIDAK SAH
 • Dikecualikan

Ada soalan tentang Motorist Vehicle Plate Win? Hantar mesej kepada Mel pada Aplikasi Motorist!

Semoga berjaya dan kami harap anda mantap dalam cabutan mingguan kami!


Terrma dan Syarat

 1. Cabutan Motorist Vehicle Plate Win terbuka kepada peserta yang layak yang telah:
  • Muat turun Aplikasi Motorist
  • Buat akaun Aplikasi Motorist
  • Berjaya mendaftar kenderaan
  • Warganegara Malaysia atau pemastautin sah di Malaysia (Bukti umur dan Status mungkin diperlukan)
 2. Kenderaan perlu berjaya didaftarkan dalam Aplikasi Motorist sebelum Ahad, 7.25 malam setiap minggu.
 3. Sebarang perubahan pada nombor plat perlu dibuat pada hari Ahad, 7.25 malam setiap minggu.
 4. Kenderaan yang dibatalkan pendaftaran dalam Aplikasi Motorist tidak akan layak.
 5. Semua kenderaan bermotor layak menyertai.
 6. Sekiranya nombor kenderaan mempunyai kurang daripada 4 digit, nombor 0 hendaklah menggantikannya sebelum nombor plat untuk melengkapkan 4 digit (cth. VBY801 akan masuk ke dalam cabutan sebagai 0801).
 7. Tiada pemenang akan diumumkan jika nombor kemenangan ialah 0000.
 8. Hadiah wang tunai mingguan sebanyak RM1,000 akan dikongsi antara bilangan pemenang untuk minggu tersebut.
 9. Pemenang dengan sekurang-kurangnya 1 rujukan yang berjaya akan menerima dua kali ganda jumlah hadiah. Jumlah hadiah akan digandakan selepas berkongsi hadiah asas RM1,000 di antara jumlah pemenang.
 10. Rujukan yang berjaya mesti dilengkapkan sebelum nombor pemenang diumumkan. Jika rujukan telah selesai selepas cabutan semasa, ia hanya akan dikira untuk cabutan berikutnya.
 11. Nombor plat lesen pemenang mestilah unik. (cth. abjad yang berbeza, 4 digit yang sama yang sepadan dengan keputusan.)
 12. Hadiah akan diberikan kepada pemilik kenderaan berdaftar. Kad Pengenalan Pemilik hendaklah didaftarkan dengan kenderaan itu.)
 13. Untuk kenderaan komersial/sewa/pajakan cth. milik syarikat atau syarikat kereta sewa, hadiah akan diberikan kepada pengarah/pemilik syarikat.
 14. Untuk kutipan hadiah, pemenang yang merupakan pemilik kenderaan berdaftar hendaklah membentangkan kad pengenalan mereka dan mesej pemenang daripada Mel Chat di Aplikasi Motorist. Pemenang yang merupakan pengarah syarikat hendaklah membentangkan SSM, NRIC dan mesej pemenang syarikat daripada Mel Chat pada Aplikasi Motorist.
 15. Sekiranya seseorang yang bukan pemilik kenderaan hendak mengambilkan hadiah bagi pihak pemilik, mereka perlu mengemukakan NRIC pemilik, tangkapan skrin mesej pemenang daripada Mel Chat dan surat kebenaran untuk kutipan hadiah. Sekiranya bukan pengarah syarikat yang mengumpul hadiah bagi pihak pengarah, mereka hendaklah mengemukakan surat kebenaran, SSM syarikat, kad pengenalan pengarah dan tangkapan skrin mesej pemenang daripada Mel Chat pada Aplikasi Motorist untuk pengumpulan hadiah.
 16. Semua pertikaian yang tidak dilindungi secara khusus oleh Terma & Syarat ini boleh dirujuk kepada Motorist Technology Sdn Bhd yang keputusannya adalah muktamad.
 17. Untuk mengelakkan keraguan, Motorist Technology Sdn Bhd boleh mengikut budi bicara mutlaknya, memutuskan pemenang yang sah bagi hadiah tersebut.
 18. Motorist Technology Sdn Bhd berhak untuk menukar dan mengubah hadiah pada bila-bila masa dan boleh menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah alternatif yang sama nilainya tanpa notis terlebih dahulu. Nilai hadiah akan ditentukan sepenuhnya oleh Motorist.
 19. Motorist Technology Sdn Bhd berhak untuk menukar terma dan syarat ini, termasuk hak untuk membatalkan pemberian mengikut cara yang mereka anggap sesuai, tanpa notis atau alasan awal, dan tanpa liabiliti kepada peserta atau pemenang tersebut.
 20. Motorist Technology Sdn Bhd tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan, kerosakan, liabiliti, kecederaan atau kekecewaan yang dialami oleh pemenang yang menyertai hadiah atau akibat daripada menerima hadiah.
 21. Dengan menerima hadiah, Pemenang Hadiah bersetuju untuk tidak memudaratkan, mempertahankan dan menanggung rugi Motorist Technology Sdn Bhd daripada dan terhadap mana-mana dan semua tuntutan, tuntutan, liabiliti, kerosakan atau punca tindakan atau kerugian, berkenaan dengan atau yang timbul daripada atau berkaitan dengan hadiah.
 22. Cabutan Vehicle Plate Win Motorist akan berlangsung setiap hari Ahad selepas 7.30 malam..
 23. Motorist Technology Sdn Bhd akan memberitahu pemenang hadiah melalui fungsi chat di Aplikasi Motorist dalam masa 3 hari selepas tamat setiap cabutan. Pemenang hadiah akan dikehendaki untuk mengakui penerimaan hadiah melalui fungsi chat dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas penerimaan. Hadiah yang tidak diterima dalam tempoh 7 hari bekerja akan dibatalkan. Hadiah yang tidak dituntut dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh penebusan akan dibatalkan juga. Motorist Technology Sdn Bhd tidak bertanggungjawab atau berliabiliti sekiranya Pemenang Hadiah tidak dapat dihubungi.
 24. Motorist Technology Sdn Bhd berhak untuk membatalkan kelayakan mana-mana penyertaan yang tidak lengkap, tidak wajar atau lewat tanpa mendedahkan atau memberikan apa-apa sebab sekalipun. Motorist Technology Sdn Bhd berhak pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa untuk mengubah suai atau menghentikan, buat sementara atau selama-lamanya, pemberian dengan atau tanpa notis awal.
 25. Dengan menerima hadiah, pemenang bersetuju untuk mengambil bahagian dalam semua publisiti pemasaran yang munasabah seperti yang diarahkan oleh Motorist berkaitan Hadiah sebelum dan selepas penuntutan Hadiah, yang termasuk berkongsi siaran tetap dan wajib di Facebook.
 26. Sebarang penuntutan, penggunaan dan pendedahan data peribadi peserta akan mematuhi Polisi Privasi Motorist Technology Sdn Bhd, yang salinannya boleh didapati dari pejabat Motorist atau dari www.motorist.my. Dengan meneruskan penyertaan dalam pemberian, anda menandakan bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat ini, syarat penggunaan laman web Motorist dan Polisi Privasi Motorist.
 27. Terma dan Syarat dan pemberian ini akan ditafsirkan dan dikawal oleh undang-undang Malaysia.
 28. Penyertaan ke giveaway adalah peribadi kepada peserta.
 29. Apple bukan penaja atau terlibat dalam pemberian dalam apa jua cara.

Saya mahu mendapatkan harga jualan tertinggi untuk kereta saya dalam masa 24 jam!


Bacaan Tambahan: Top 5 Mistakes People Make When Buying their First Car

0 Comments