Bagaimana boleh kami membantu anda? you?

tanya tentang Penyesuaian Kereta

dalam 5 tahun lalu

Adakah saya perlu memaklumkan kepada JPJ sekiranya saya menukar warna kenderaan saya?

1,438 Views 1 Jawapan

Bagaimana boleh kami membantu anda? you?

1 Jawapan

0
Jessi
ya. Seperti yang dikehendaki oleh seksyen 12 (2) APJ 1987, pemilik berdaftar kenderaan motor hendaklah dengan segera memaklumkan kepada pendaftar berlesen (JPJ) secara bertulis tentang apa-apa keadaan atau kejadian yang menjejaskan penyelesaian mana-mana penyertaan dalam kenderaan berdaftar berkenaan dengan kenderaan bermotor. Bagaimanapun semua perubahan perlu dilaporkan kepada JPJ dalam tempoh 7 hari.
Balas

dalam 5 tahun lalu